24.09.2017

Představení svazu

Představení svazu > Představení svazu

Cíl

Svaz je dobrovolné zájmové sdružení členských organizací respektující jejich právní subjektivitu. Předmětem činnosti Svazu nástrojáren je podílet se na vytváření optimálních podmínek pro dynamický rozvoj českých nástrojáren.

Předmět činnosti

Pro splnění svého poslání Svaz zejména:
  • hájí oprávněné zájmy a stanoviska členů Svazu ve vztahu ke státním orgánům a k orgánům místní správy
  • hájí spotřebitelské a distribuční zájmy svých členů
  • působí jako odborný poradce, předkládá vlastní návrhy, podání a intervence v rámci přípravy hospodářsko-politických rozhodnutí na národní a mezinárodní úrovni
  • navazuje v dohodě se členy Svazu kontakty s adekvátními partnery v tuzemsku i zahraničí, organizuje případné celostátní a mezinárodní akce, vyplývající z této spolupráce
  • zajišťuje operativní výměnu informací mezi členy Svazu a informace mezi kanceláří Svazu a členy Svazu
  • organizuje dle potřeby konzultační činnost
  • organizuje prezentaci svých členů na výstavách a veletrzích
  • organizuje technologickou podporu členů Svazu
istma-europe
ZDE MŮŽETE BÝT I VY
Místo pro Vaší placenou inzerci. V případě vašeho zájmu nás kontaktujte